X Close

VALİDASYON & PARTİKÜL ÖLÇÜMÜ

HVAC SİSTEMLERİ VALİDASYON TESTLERİ
Validasyon Testleri Havalandırma Sistemlerindeki Birçok Parametrenin Ölçülerek Toplu Olarak Bir Rapor da Toplanması Olarak Tanımlanabilir.

Ana Testler:

1- HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi
2- Hava Hızı ve Miktarı Ölçümü
3- Odalar Arası Fark Basınç Testi
4- Partikül Ölçümü

Yardımcı Testler:
1- Dekontaminasyon Zamanı Testi
2- Duman İle Havanın Görsel Davranışının Belirlenmesi
3- Ses Seviyesi ve Vibrasyon Ölçümü
4- Işık Seviyesi Ölçümü

Olarak gruplanabilir.