X Close

FİLTRELER

Filtrasyon, belli bir akışkanın, istenilmeyen maddelerden arındırılması olarak tanımlanabilir. Havalandırma filtrelerinin görevi de, içinde bulunduğu verimlilik sınıfına göre, farklı büyüklükte partikülleri tutarak, sistemi zararlı ya da zararlı olabilecek etkilerden korurlar. Filtrelerin verimlilik sınıfı arttıkça, yaptığı görev, koruması gereken ortam şartları hassaslaşır.

Yüksek verimli HEPA ve ULPA filtreler, filtrasyon sürecinde son kademede yer alırlar. Bu filtrelerin amacı, ön filtrelerin tutamadığı küçüklükte partikülleri, fiberleri arasındaki mesafenin düşük olması sayesinde engellemektir. Diğer filtrelere göre daha hassas bir üretim sürecine sahip olan yüksek verimli filtreler partikül kontrollü ortam yaratmak için en gerekli bileşenlerdir.